• വികസനം തേടുന്ന പഴന്തോട്ടം
  • വികസനം തേടുന്ന പഴന്തോട്ടം

വികസനം തേടുന്ന പഴന്തോട്ടം

Published on 29 - September - 2017 ഐക്കരനാടുപഞജായത്തിലെ വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രധാനമാണെന് പഴന്തോട്ടം.150 ല്‍ പരം വ്യാപാരകേന്ദ്രങ്ങള്‍,ബാങ്ക്,ഹഗവണ്‍മെന്‍റ്,ഹയർസെക്കന്‍ററിസ്ക്കൂള്‍,പോസ്റ്റോഫീസ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്നിവയും പഴന്തോട്ടത്തുപ്രവർത്തിക്കുന്നു.എം.പിഫണ്ടുപയോഗിച്ച ബസസ്സ് കാത്തുനില്‍പുകേന്ദ്രം ഔപചാരികമായ ഉല്‍ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല.പുതുതായിപണികഴിപ്പിച്ച അംഗനവാടിക്കെട്ടിടം എത്രയും വേഗം നാടിനുസമർപ്പിക്കണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു താല്‍ക്കാലികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്...

Read More..

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ബിസിനസ് വാര്‍ത്തകള്‍

See Tours & Travels News

ടൂർസ് & ട്രാവൽസ്

See Tours & Travels News

വീഡിയോസ്

Ihttps://youtu.be/QJBoYBtMVu8

KALABHAVAN MANI

KALABHAVAN MANI NADAN PATTUKAL

See All Videos